Ivan Kupala muzyczno-kulturowy misz masz.

Ivan Kupala muzyczno-kulturowy misz masz.

Cześć.

Czy potrafilibyście sobie wyobrazić cztery typowo wschodnie ( rosyjskie), wiejskie głosy, piszczałki różnego rodzaju oprawione współczesnym brzmieniem wielkomiejskiego popu, z dodatkiem sampli i deley’i?  Jeśli tak to znaczy, że macie dużą wyobraźnie muzyczną lub znacie zespół, który chce zaprezentować a jeśli nie, to pozwólcie że ten krótki opis zawarty w pytaniu rozszerzę. Najpierw jednak, chciałabym do tego opisu dodać fakt, że w muzyce tego zespołu usłyszeć można instrument, co do którego pochodzenia nie jestem pewna i który wzbudza we mnie pewną wątpliwość: Czy to jest Zurna czy Dudy?

Dobra, koniec tych enigmatycznych pytań. Zespołem, który mnie intryguje i inspiruję od kilku dni jest – dawno przeze mnie nie słyszany- IVAN KUPALA (Иван Купала). Zespół z Sankt- Petersburga powstały w 1996 roku. W skład tego zespołu wchodzi trzech muzyków i cztery wokalistki,które są młode wyglądem a stare wokalem. To jest fenomen! Nawet wszystkie New Age’owskie twory Michela Cretu ( Deep Forest, Enigma) nie są tak zmieszane antropologicznie, kulturowo i muzycznie jak IVAN KUPALA. Wystarczy oglądnąć teledysk ,,Ящер” ( ros. Jaszczurka) by owe pomieszanie z poplątaniem dostrzec: Instrumental  wyjęty jakby  z piosenki Gorillaz- Clint Estwood, do tego wschodnie głosy, perska zurna ( albo dudy) i teledysk: Plemię Masajów znajdujące walizkę, w której znajdują się typowo rosyjskie precjoza.

Któregoś dnia pijąc w kuchni kawę i słuchając radia, trafiłam na  IVAN KUPALA …piosenka: Старый  ( pol.Stary). Zrobiłam  wielkie oczy  a buzia  samoistnie opadła na podłogę. Moje  pytanie ( wypowiedziane na głos) brzmiało: Skąd ten DJ zna IVAN KUPALA? Nawet jak piszę tego posta to zadaje sobie to pytanie. Ale odpowiedź nasuwa mi się sama: Otóż, są ludzie, którzy poszukują…przebierają…rozmyślają….pragną innych wrażeń, doznań i emocji a to wszystko dostarcza WORLD MUSIC.

Przy okazji, wielki szacunek dla DJ:)

Hello.

Could you imagine four typical Eastern rural voices with flutes mixed with urban pop, samples and deley’s? If yes, it means you have big musical imagination or you know the Band I would like you to show. If no, let me tell you more about this band. But first, I want to add an information that in the music of that band you can hear an insrument that I don’t know where does it come from. I don’t know if it’s Zurna or Gaida.

Ok, it’s the end of this questions. So, the band that inspire me is IVAN KUPALA (Иван Купала) that is from Sankt- Petersburg ( Russia) and was created in 1996. There is three musicians and four singer that are look young but have old voices. It’s phenomenon! Even all Michel Cretu’s New Age projects ( Enigma, Deep Forest) aren’t mixed in anthrop, cultural and musical way as IVAN KUPALA. If you want to see that mixture, just listen to  his song ,,Ящер”: Instrumental is alike to Gorillaz’s Clean Eastwood, Eastern Voices, Zurna ( or Gaida) and look on video Masai Tribe finiding a suitcase with a suvenirs from Russia.

Once, when  I was drinking Coffe and listening to radio, I catch the song: IVAN KUPALA-  Старый. I was  shocked, I had   wide open eyes and wide open mouth, and my first question was: How do this DJ know IVAN KUPALA? Even when I’m writing this post right now I’m shocked. But the answere is: There is poeple on this world who searches….thinking….and desire different feelings, and emotions and WORLD MUSIC gives it to them.

By the way, big respect for that DJ:)

Piosenki IVAN KUPALA wraz z szumnie opisywaną Ящер (  IVAN KUPALA’S songs with Ящер)

 

Ivan_Kupala_