Czy folk może być turbo?

Dzień Dobry:)

W tytule zadałam pytanie, które również mnie nurtuje:  Czy folk może być Turbo?

Czy Turbo to komercja? Rozważmy to…

Kiedy, wiele lat temu  zaczynałam swoją przygodę z muzyką Serbską , słuchałam dużo Turbo Folku i artystów takich jak : Ceca, Jana Todorović czy Jelena Tomasević. Gatunek ten porzuciłam dla Balkan Brassu i tradycyjnej Serbskiej muzyki.  Teraz, kiedy powróciłam do tej muzyki, zaczęłam się zastanawiać nad  muzyką folkową w ogóle.

Ostatnio bardzo modne jest łączenie folku z popem, drum’n'basem czy dubstepem. Powstał nawet osobny podgatunek dubstepu, który zawiera w sobie elementy etniczne- tj. ETHNOSTEP. Na rodzimym polskim gruncie-  nie jaki Gooral tworzy swoją wersję Ethnostepu zwaną Ethno Electro (świetny projekt- przybliża młodym ludziom góralszczyznę). Mamy takie zespoły w mainstreamie jak: DE PRESS, ZAKOPOWER czy ENEJ. Dwa pierwsze koncentrują się na propagowaniu muzyki góralskiej, a Enej na muzyce wschodniej- Ukraińskiej. Folk w mainstreamie łączy to co nasze, rodzime czyli góralskie z muzyką popową czy elektroniką. Ten trend a raczej BOOM łączy się z m.in. z kurpiowskimi gadżetami. Ten trend w polskiej muzyce sprawia że każdemu zrobi się ciepło w  sercu i pamięta  o naszej kulturze, tradycji i korzeniach. A jak jest na Bałkanach? Otóż, tam łączenie tradycyjnych rytmów bałkańskich z popem jest tak powszechne że powstała odrębna kultura. Nasza DODA jest jedna, a w samej Serbii takich DODek są dziesiątki.  Turbo folk ( dla nie wtajemniczonych: Serbska, Macedońska,Bośniacka i Czarnogórka odmiana popu)  jest zjawiskiem muzycznym wręcz niezwykłym. Nie raz słysząc audycje radiowe poświęcone bałkańskiej muzyce, słyszałam prześmiewczy ton prowadzącego i uszczypliwe komentarze dot. tego gatunku, bo dla nas to egzotyka. Nie regularne rytmy zaczerpnięte z ludowych pieśni wybijane przez davul czy darbuke, śpiew rodem z krajów Arabskich  i wokalistki: długonogie blondynki czy brunetki skąpo ubrane , ze sztucznymi piersiami i tworzące aurę skandalu wokół swojej muzyki. To jest to co zobaczysz nurkując w Turbo Folkowej płyciźnie, zanurkuj głębiej a usłyszysz piękne teksty o miłości, rytmy typowe dla bałkańskiej kultury i co najważniejsze tradycję i ducha Serbii. Więc, czy folk może być Turbo? Może, z pewnością jest! Bo dzisiejszy świat przyjmuję folk, nie takim jakim o on jest tylko tak przekształca żeby był wygodny w słuchaniu.

Good Morning.

In the title, I gave you a question that is bothering me: Can Folk be Turbo?

Is Turbo  a mainstream thing? Let’s consider it…

When I started my adventure with Serbian Music I  used to listen to lots of Turbo Folk and  singers like: Ceca, Jana Todorović czy Jelena Tomasević. I dropped that genre for Balkan Brass and traditional Serbian music. Now, when I returend to this music I started wondering about the essance of this kind of music at all.

Recently, mixing Folk and pop, drum’n'base and dubstep is very popular and fashionable. There is even  different and SEPERATE genre of music like ETHNOSTEP, that include elements of ethno music. On our Polish musical scene there is artist like Gooral that makes his own version of Ethnostep called Ethno Electro ( great project, because it makes young people listens to music from Polish mountines). We- Polish- have in our mainstream scene, bands like DE PRESS, ZAKOPOWER or ENEJ. Two first bands are focused on promoting music from mountines and the last one- on promoting the eastern music- Ukrainian. Folk in mainstream mixes our POLISH music from mountines with pop and electronic music. This trend ( BOOM) is connected for example with Kurpie Gadgets.   This trend in Polish music makes everyone has a warm feelings deep in his/her heart and remember of our culture, tradition and roots. What’s with this trend in Balkans? So, mixing traditional balkan rhytms with  pop is so popular, that there is seperate culture. Our DODA ( Polish popular singer) is one and only and  only in Serbia there is many DODAs ( Turbo Folk ( for those who don’t know what’s Turbo folk- it is Serbian, Macedonian, and Bosnian and Montenegro type of pop) is wonderful musical phenomenon. Sometimes when I listen to radio and there is subject: Balkan culture, so many speakers are lauthing at Turbo folk and talk rude comments, because it’s exotic for us. Non regular balkan  rhytms took from real ethnic songs made on davul or Doumbek, singing from  Arabian Cauntry, and blond or brunnet singers that have high legs,  are almost stripped and make scandals around their music. This is what you will see if you will see superficial side of that music but if you will come deeper you’ll listen beautiful lyrics about love, typical balkan rhytms and  what’s more important- tradition and the spirit of Serbia.

So, can Turbo be folk? Yes, it can be, and IT IS! Because modern world takes Folk not the way it is, but  creats it the way it is comfortable to listen.

Trochę Turbo Folku na dzisiaj (A little Turbo folk  for today:)

http://www.youtube.com/watch?v=tV6gu9qD7vM&hd=1

Pozdrawiam ( greetings)